Co musisz wiedzieć, oddając auto do warsztatu samochodowego?

Ocena: 0.00/0

Kiedy przekazujesz swoje auto do warsztatu samochodowego, to narażasz się na pewne ryzyko. Nie zawsze też znasz mechanika, któremu oddajesz pojazd. Częstokroć samochody są warte setki tysięcy złotych albo nawet miliony, dlatego nic w tym dziwnego, że możesz się obawiać o swoje auto. Kłopotów z pozostawieniem pojazdu w warsztacie może być bardzo dużo, dlatego też warto wiedzieć, jakie obowiązki ma właściciel. Zapraszamy!

Problemy warsztatu z terminową naprawą samochodu!

Kłopoty warsztatu mogą być spowodowane niewywiązaniem się z powierzonego im zamówienia w umówionym terminie. Odpowiedzialność warsztatu za auto w tego typu sytuacji rośnie.

Kodeks Cywilny w artykule 478 mówi, że dłużnik będący w zwłoce ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie czy też zgubę przedmiotu świadczenia, chyba że utrata lub uszkodzenie nastąpiłoby także, jeśli świadczenie zostało wykonane w czasie właściwym. Zapis ten obciąża odpowiedzialnością warsztat za przekazany mu samochód w sytuacji opóźnień. W sytuacji przekroczenia terminu realizacji usługi warsztat odpowiedzialny jest za działanie siły wyższej. Nawet przypadkowe uszkodzenie samochodu lub jego utrata, nie zwalniają go z odpowiedzialności.

Nieprawidłowo wykonana naprawa przez warsztat samochodowy!

Częstym przypadkiem jest nieudolne przeprowadzenie usługi, co może skutkować dalszym uszkodzeniem samochodu. Odpowiedzialność w takiej sytuacji określona jest w dwóch reżimach: kontraktowym oraz deliktowym. W pierwszym przypadku odpowiedzialność wynika z umowy. W drugim nadana jest przez przepisy prawa. Odpowiedzialność na mocy umowy znaczy, że za naprawienie szkody w wyniku nienależytego wykonania albo niewykonania zlecenia odpowiedzialny jest dłużnik. Zwolniony z obowiązku może być, gdy straty wystąpiły w wyniku następstw okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

Warsztat odpowiedzialny jest za powierzony pojazd na podstawie przepisów rękojmi w przypadku zrealizowania naprawy. Są one opisane w artykule 638 Kodeksu cywilnego. Kiedy w trakcie użytkowania samochodu w okresie do 2 lat od reperacji zaobserwowane zostaną jakieś wady, klientowi należeć się będą roszczenia z tytułu rękojmi. Domniemywa się wówczas, że wada istniała już w chwili wydania samochodu właścicielowi. Klient ma prawo wtedy żądać wymiany części na wolną od wad, naprawy lub obniżenia ceny. To klient wybiera formę, którą chciałby uzyskać i jest to wiążące dla warsztatu.

Co w przypadku kradzieży auta? Kto jest za to odpowiedzialny?

Gdy podpisujesz umowę z właścicielem warsztatu na naprawę Twojego auta, to automatycznie podpisana zostaje umowa o dzieło oraz umowa o przechowanie pojazdu. Dla Ciebie oznacza to, że samochód powinien do Ciebie wrócić w nienaruszonym stanie, a jeśli zostanie skradziony, to odpowiada za to sam właściciel warsztatu. Niemniej jednak może on udowodnić swoją niewinność, kiedy udowodni, że samochód był zamknięty i odpowiednio zabezpieczony, a kluczyki dobrze schowane!

Informacje:
Oceń Artykuł:

0Komentarze

Brak komentarzy

Kiedy przekazujesz swoje auto do warsztatu samochodowego, to narażasz się na pewne ryzyko. Nie zawsze też znasz mechanika, któremu oddajesz pojazd. Częstokroć samochody są warte setki tysięcy złotych albo nawet miliony, dlatego nic w tym dziwnego, że możesz się obawiać o swoje auto. Kłopotów z pozostawieniem pojazdu w warsztacie może być bardzo dużo, dlatego też warto wiedzieć, jakie obowiązki ma właściciel. Zapraszamy!Problemy warsztatu z terminową naprawą samochodu!Kłopoty warsztatu mogą być spowodowane niewywiązaniem się z powierzonego im zamówienia w umówionym terminie. Odpowiedzialność warsztatu za auto w tego typu sytuacji rośnie.Kodeks Cywilny w artykule 478 mówi, że dłużnik będący w zwłoce ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie czy też zgubę przedmiotu świadczenia, chyba że utrata lub uszkodzenie nastąpiłoby także, jeśli świadczenie zostało wykonane w czasie właściwym. Zapis ten obciąża odpowiedzialnością warsztat...